Huses beskyttende virkning ved luftforureningsuheld

Jørn Roed, H.L. Gjørup, Henrik Prip

  Research output: Book/ReportReportResearch

  126 Downloads (Pure)

  Abstract

  I en forureningssituation vil den tidsintegrerede luftforurenings koncentration inde og ude vare forskellig. Forholdet: den tidsintegrerede koncentration inde/den tidsintegrerede koncentration ude, er blevet undersøgt i 17 danske boliger. I 15 af de 17 boliger blev forholdet fundet for en række enkeltrum i boligen med lukkede indre døre. I de sidste to boliger var de indre døre åbne. Samtlige målinger er foretaget med lukkede vinduer og yderdøre. Det har varet hensigtsmæssigt at opdele de forurenede stoffer i tre kategorier:
  1. ikke reaktive gasser (f.eks. adelgasser)
  2. ikke reaktive aerosoler
  3. reaktive stoffer (f.eks. elementart jod)
  Ikke reaktive gassers inde/ude-forhold er undersøgt ved brug af en SF6 tracer. Ikke reaktive partiklers inde/ude forhold er undersøgt ved hjalp af 7Be markede partikler, der er naturligt forekommende i atmosfæren, samt af 103Ru markede partikler stammende fra kinesiske kernevåbensprængninger i atmosfæren. For reaktive stoffer er forholdet ikke undersøgt ved målinger, men ud fra den relevante litteratur om emnet, samt sammenligninger mellem reaktive stoffer og ikke reaktive partikler, er det muligt at finde maksimalværdier for forholdet. Inde/ude-forholdets afhængighed af den hastighed, hvormed luften i huset udskiftes med den omgivende luft, er blevet undersøgt, og der er opstillet et udtryk for denne sammenhang for boligers opholdsrum. Endvidere er den dosisreducerende virkning af at lade en støvsuger vare tændt i opholdsrummet i den tid, man opholder sig indendøre, samt virkningen af at lufte ud kort efter at forureningsskyen har passeret undersøgt. Undersøgelserne viste, at man ved at opholde sig indendøre i et gennemsnitligt opholdsrum med lukkede vinduer og døre får reduceret inhalationsdosis fra aerosoler med en faktor ca. 3. Ved at lade en støvsuger vare tændt i opholdsrummet i den tid man er der vil reduktionsfaktor stige til ca. 9. Udlufter man en time efter en skypassage af tre timers varighed vil de to nævnte reduktionsfaktorer stige til henholdsvis ca. 6 og ca. 12. Inhalationsdosis, der stammer fra ikke deponerende gasser kan kun reduceres ved en udluftning efter skypassage. Under de foran nævnte betingelser vil reduktionen vare omkring en faktor 2.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages187
  ISBN (Print)87-550-1171-3
  Publication statusPublished - 1985
  SeriesRisø-M
  Number2484
  ISSN0418-6435

  Keywords

  • Risø-M-2484

  Cite this