Har Arbejdstilsynet et godt øje til arbejdsmiljøet?

Klaus T. Nielsen, Agnete M. Hansen, Liv Starheim, Henrik H. Lund

Research output: Book/ReportReportResearch

334 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet som resultat af et forskningssamarbejde mellem Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv, RUC og LO. Samarbejdets tematik er, hvordan arbejdsmiljøreguleringen skal gribes an i et samfund som vores, og udgangspunktet er erfaringerne med den arbejdsmiljøreform, der blev vedtaget i 2004 og siden justeret ved det såkaldte Serviceeftersyn i 2006.
Vores forskning har særligt fokus på, hvordan Arbejdstilsynets tilsynsaktivitet praktiseres, og hvad det betyder for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet på virksomhederne – herunder med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø er med Arbejdsmiljørådets og Beskæftigelsesministerens prioritering, Serviceeftersynet og Velfærdsreformen blevet en fast del af det Arbejdstilsynet ser på, når de er på tilsynsbesøg. Samtidigt opfattes det psykiske arbejdsmiljø som et
relativt nyt område inden for arbejdsmiljøet, hvor begrebets indhold, erfaringer med myndighedsregulering, og med de virkningsfulde indsatser endnu er i de tidlige faser. Men alment anerkendt er det allerede, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø har store og alvorlige konsekvenser for medarbejderes sundhed og medvirker i stigende grad til at fremkalde sygdom og permanent udstødelse af arbejdsmarkedet. Rapporten sammenstiller, sammenfatter og diskuterer besvarelser fra 200 telefoninterviews med virksomhedsrepræsentanter, interview eller historieværksteder på en række arbejdspladser, observationer af Arbejdstilsynets besøg på andre arbejdspladser, fokusgruppeinterview med arbejdsmiljørådgivere og en gennemgang af den nationale og internationale litteratur på området.
Original languageDanish
PublisherLandsorganisationen i Danmark
Number of pages120
ISBN (Print)9788777350009
ISBN (Electronic)788777350016
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes
SeriesØje på arbejdsmiljøet

Cite this