Højisoleret kontorbyggeri med glasfacader. Målinger i Rockwools nye forskningscenter i Hedehusene

Søren O. Aggerholm, Jørgen Munthe Schultz, Niels C. Bergsøe, Kirsten Engelund Thomsen, Arne Damsgaard Olsen, Preben Riis

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Bygninger tegner sig for over 40% af EU’s energiforbrug og CO2 udledning fra energiforbrug. Størsteparten af energiforbruget i bygninger går til opvarmning og afkøling. Ved planlægning af Rockwool International's nye forskningscenter i Hedehusene var det målet at opføre byggeriet som et lavenergi-kontorhus med et energiforbrug til opvarmning på 1/3 af energirammen i det gældende bygningsreglement BR 95, svarende til 15 kWh/m2 år. Samtidig var det målet, at byggeriet skulle have et godt indeklima især med hensyn til rumtemperatur, dagslys og luftkvalitet. Den gode luftkvalitet skulle opnås ved hjælp af naturlig ventilation. Byggeriet er tegnet af Vandkunsten, og Erik K. Jørgensen har været rådgivende ingeniør på byggeriet. Byggeriet blev taget i brug i sommeren 2000. I byggeriet blev der installeret måleudstyr og gennemført et omfattende måleprogram samt spørgeskema-undersøgelser. Måleprogrammets formål har især været at uddrage de generelle erfaringer med byggeriet. Måleprogrammet har bl.a. omfattet måling af varme- og elforbrug, registrering af rumtemperaturer, luftfugtighed og CO2-koncentration, som indikator for luftkvaliteten, måling af ventilationsluftstrømme i en udvalgt vinterperiode samt spørgeskemaer til brugerne sommer og vinter om deres brug af bygningen og komfortoplevelse. Måleprogrammet er støttet af Energiforskningsprogrammet under Bygninger og solenergi EFP 1213/00-0003. I denne rapport beskrives hovedresultaterne fra måling og analyse af energiforbrug og indeklima i byggeriet. Yderligere detaljer findes i detailrapporterne, som der er referencer til bagerst i rapporten. Målingerne og analyserne er gennemført af BYG·DTU og Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Rockwool International A/S.
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherStatens Byggeforskningsinstitut
  Edition1
  Number of pages27
  ISBN (Print)87-563-1160-5
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this