Håndbog om zoonoser

Birgitte Borck Høg (Editor), Channie Kahl Petersen (Editor), Charlotte Kjelsø (Editor)

Research output: Book/ReportReportCommunication

16 Downloads (Pure)

Abstract

I forbindelse med håndtering og forarbejdning af dyr kan der være risiko for overførsel af smitsomme sygdomme mellem dyr og mennesker (zoonoser). Denne vejledning er skrevet til dig, der i dit daglige arbejde er beskæftiget med levende eller døde dyr. Vejledningens formåler at beskrive risikoen for erhvervssmitte i Danmark for udvalgte zoonoser og at give vejledning om hvordan smitte kan forebygges.

Zoonoser kan forårsages af forskellige typer af bakterier, virus, svampe eller parasitter, og den vigtigste enkeltstående forebyggelse af zoonoser er god personlig og produktionsmæssig hygiejne. Der er for de fleste zoonoser en meget lille risiko for erhvervssmitte.

Smitte med zoonoser har i de fleste tilfælde ikke forbindelse til dit arbejde eller din arbejdsplads, men sker langt oftere ved indtagelse eller tilberedning af fødevarer, kontakt med kæledyr eller anden aktivitet i forbindelse med ferie- og fritidsliv.

Indledningsvis beskrives nogle generelle råd vedrørende forebyggelse af zoonoser, som er værd at kende, hvis du i dit daglige arbejde har omgang med levende eller døde dyr. Endvidere omtales de specielle forholdsregler som gælder, hvis du arbejder i fødevarevirksomheder eller kommer i berøring med spildevand.

Herefter præsenteres tabeller, som giver et overblik over almindeligt forekommende zoonoser i de enkelte brancher. De næste kapitler giver mere uddybende beskrivelser af de enkelte zoonoser.

Først beskrives de zoonoser, som kan udgøre en risiko for erhvervssmitte ved forarbejdning af og omgang med dyr. Derefter beskrives nogle sjældnere zoonoser, som overvåges og forebygges, men hvor erhvervssmitte i Danmark ikke forekommer eller kun sker meget sjældent. Endelig beskrives nogle sygdomme hos dyr, som af og til fejlagtigt betragtes som smitsomme mellem dyr og mennesker.

Afslutningsvis følger en liste med nyttige adresser, hvor du kan søge yderligere råd og vejledning, hvis du gerne vil vide mere.
Original languageEnglish
PublisherBAU Jord til Bord
Number of pages55
ISBN (Electronic)978-87-93727-33-5
Publication statusPublished - 2021

Bibliographical note

1. oplag 2006. 5.000 eksemplarer

Denne er en revideret udgave, juni 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Håndbog om zoonoser'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this