Gymnasieelevers dømmekraft - et undervisningskontekstuelt it-anvendelsesperspektiv

Helle Mathiasen, Helle Rootzén, Camilla Thyregod

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

89 Downloads (Pure)

Abstract

Telefoner, tablets og computere er en udfordring i den daglige undervisning for elever i de gymnasiale uddannelser (Hansen et al 1998, Mathiasen 2002, Tække & Paulsen 2013). Det har medier og forskningsrapporter informeret om i flere år (Mathiasen et al 2011, 2012, 2013, 2014, Mathiasen 2016a, 2016b). Artiklen sætter fokus på elevernes egenvurderinger af ikke-undervisningsrelateret teknologibrug i undervisningen og gennem begrebet dømmekraft som teoretisk optik diskuteres elevernes begrundelser for at vælge fx facebook til og undervisningen fra. Analysen af elevsvarerne fortæller om elevers dømmekraft, og diskuterer frugtbarheden af elevernes valg og fravalg i den konkrete undervisningskontekst. Når vi fx i artiklen tolker elevernes valg af ikke undervisningsrelaterede aktiviteter i undervisningen som et udtryk for dømmekraft, handler det bl.a. om elevernes aktualisering af beslutningskompetence, kritiske refleksioner, autonomi samt etiske og sociale aspekter i deres konkrete valg
Original languageEnglish
JournalLæring og Medier
Volume2019
Issue number21
Number of pages12
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gymnasieelevers dømmekraft - et undervisningskontekstuelt it-anvendelsesperspektiv'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this