Gyldigheden af antagelsen om Gaussisk Turbulens: Risø-R-1195(DA)

Morten Nielsen, Kurt S. Hansen, Bo Juul Pedersen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  Abstract

  Vindmøller designes til at modstå virkningen af den turbulente vind, og i den forbindelse plejer men at antage at hastighedens sansynlighed er normalfordelt. Det synes, på baggrund af et stort antal målinger fra flere lokaliteter, at være en rimelig antagelse i fladt homogent terræn, men der findes tilfælde, typisk i bjergområder, hvor antagelsen om Gaussisk turbulens virker mere tvivlsom. Her har vindhastigheden ofte en skæv fordeling, hvor vindhuller er hyppigere end vindstød. For at simulere sådanne vindpåvirkninger, er der udviklet og implementeret en numerisk metode til at simulere tidsserier med en sansynlighedsfordeling, der ikke nødvendigvis er Gaussisk, uden at forvrænge spektral-fordelinen eller den rumlige kohærens.
  Original languageDanish
  Title of host publicationGyldigheden on antagelsen om Gaussisk Turbulens, Risø-R-1195(DA)
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherForskningscenter Risø
  Publication date2000
  Pages1-61
  Publication statusPublished - 2000

  Cite this