Gyldighed af antagelsen om gaussisk turbulens

M. Nielsen, K.S. Hansen, B. Juul Pedersen

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  270 Downloads (Pure)

  Abstract

  Vindmøller designes til at modstå virkningen af den turbulente vind, og i den forbindelse plejer man, at antage at hastighedens sandsynlighed er normalfordelt. Det synes, på baggrund af et stort antal målinger fra flere lokaliteter, at være en rimeligantagelse i fladt homogent terræn, men der findes tilfælde, typisk i bjergområder, hvor antagelsen om Gaussisk turbulens virker mere tvivlsom. Her har vindhastigheden ofte en skæv fordeling, hvor vindhuller er hyppigere end vindstød. For at simuleresådanne vindpåvirkninger, er der udviklet og implementeret en numerisk metode til at simulere kunstig turbulens. Metoden kan simulere samtidige tidsserier med en sandsynlighedsfordeling, der ikke nødvendigvis er Gaussisk, uden at forvrængespektral-fordelingen eller den rumlig kohærens. De simulerede tidsserier blev siden brugt som input til lastsimuleringsprogrammet Vestas Turbine Simulator (VTS). Herved kunne vi simuler dynamisk respons af systemer udsat henholdsvis for Gaussisk turbulensog turbulens med ekstreme men realistiske ikke-Gaussiske sandsynlighedsfordelinger. Visse udmattelseslaster på møller med aktiv pitch regulering steg op til 15% i forhold til lasterne for ren Gaussisk turbulens. Hertil skal dog siges at den uheldigevirkning afhænger af det dynamiske system, og det er tænkeligt at møllernes reguleringssystem kunne optimeres efter de lokale turbulensforhold.
  Original languageDanish
  Number of pages61
  ISBN (Print)87-550-2720-2
  Publication statusPublished - 2000
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1195(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1195
  • Risø-R-1195(DA)

  Cite this