Grønt regnskab 2002

J.K. Kjems (Editor)

  Research output: Book/ReportReport

  32 Downloads (Pure)

  Abstract

  Risø skal som nationallaboratorium fremme en forskningsbaseret, teknologisk udvikling, som på én gang er miljømæssigt forsvarlig og skaber velstand. Risø baserer sin forskning på at bidrage til en bæredygtig udvikling inden for energi, industrielteknologi og bioproduktion. Disse teknologiske områder indeholder store potentialer for en mere miljøvenlig produktion i samfundet. Vindenergiområdet har en høj prioritet. Nanoteknologi er et indsatsområde indenfor industriel teknologi; et område derindeholder store potentialer for ressourcebesparelser og energieffektiv produktion. Og på det bioteknologiske område arbejdes bl.a. med udvikling af nye og forbedrede planteegenskaber som skaber mulighed for en biologisk produktion med mindremiljøbelastning og bedre ressourceudnyttelse. Risøs grønne regnskab beskriver miljø og arbejdsmiljøpåvirkningerne fra driften af forskningscentret og som noget nyt også ledelsens redegørelse for indsatsen i 2002. Væsentligt er det at bemærke, at driftenaf Risøs forsøgsreaktor DR3 blev stoppet i år 2000. I 2001 og 2002 er strålingsdosis fra anlæggene derfor væsentligt mindre end de foregående år. I 2001 blev planlægning af nedtagning af de nukleare anlæg begyndt, VVM redegørelse er nu afsluttet og pr.15. september 2003 er denne del af Risøs område udskilt som en selvstændig enhed, Dansk Dekommissionering.
  Original languageDanish
  Number of pages22
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this