Grøn laser forbinder land og vand

Verner B. Ernstsen, Zyad K. Al-Hamdani, Carlo Sass Sørensen, Laurids R. Larsen, Mikkel S. Andersen, Jørgen Overgaard Leth, Frank Steinbacher, Aart Kroon

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

125 Downloads (Pure)

Abstract

Grøn laser kan gennemtrænge vandsøjlen og blive reflekteret fra havbunden. Ved hjælp af flybåren grøn laserscanning kan overgangszonen mellem land og vand samt lavvandede områder i kystzonen opmåles med fuld dækning og med høj detaljeringsgrad. Rumlig og detaljeret kortlægning af land–vand-overgangszonen giver mulighed for at generere ny viden om de naturlige processer, som foregår på tværs af kysten. Dette kan bidrage til optimeret forvaltning af kystzonen med bedre integration af naturlige processer, lovgivning og administration på tværs af kysten.
Original languageEnglish
JournalGeoviden – Geologi og Geografi
Volume2016
Issue number2
Pages (from-to)12-14
ISSN1604-8172
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this