GPS & Roadpricing

Martina Zabic

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsCommunication

  Abstract

  I denne artikel præsenteres analysemetoderne og resultaterne fra et eksamensprojekt omhandlende en analyse af GPS kvaliteten i forhold til roadpricing i København. Denne undersøgelse af GPS kvaliteten i forbindelse med roadpricing, er foretaget i tilknytning til det danske AKTA forsøg (www.akta-kbh.dk), hvor GPS data er indsamlet for 500 biler over en 2-årig periode (2001-2003). Artiklen præsenterer således en analyse af GPS nøjagtigheden med henblik på at undersøge om kvalitet og pålidelighed er tilstrækkelig, til et GPS-baseret roadpricingssystem i København. Ved GPS-baseret roadpricing, udstyres den enkelte bil med en computer, der ved hjælp af signaler fra satellitter, kan bestemme bilens placering på vejnettet. Herved kan bilens computer ved hjælp af elektroniske vejkort udregne kilometertaksten det pågældende sted, således at det skyldige beløb enten trækkes direkte eller akkumuleres til senere betaling. Systemets detaljeringsgrad stiller store krav til positionsbestemmelsen af køretøjet. I modsætning til eksempelvis landmålere, der anvender avanceret og dyrt udstyr, f.eks. med flere modtagere og kontrolstationer til signalkorrektion, var det anvendte udstyr under AKTA forsøget designet med henblik på enhedsomkostningerne skulle være økonomisk realisable til brug i et så omfattende roadpricingssystem. Endvidere vanskeliggøres positionerings forholdene, idet bilen der ønskes positionsbestemt er i bevægelse. Når både satellitterne og GPS modtageren er i bevægelse, reduceres estimeringskvaliteten af positionen, som specielt ses når bilerne accelererer, deaccelererer og drejer hurtigt i sving m.m. Hver GPS-baseret observations nøjagtighed afhænger af antallet af satellitter inden for ”sigt”, kvaliteten af hvert signal (HDOP) og den retning satellitterne befinder sig i forhold til enheden og dens bevægelse. GPS modtageren har brug for mindst 4 satellitter i sigt for at kunne estimere x, y og z, såvel som tiden, der anvendes til at beregne satellitternes position med. En HDOP værdi mindre end 4 indikerer en god signalkvalitet og dermed en god måling. Pålidelig og uafbrudt positionering kan normalt kun opnås under åben himmel samt hvor ingen eller meget få hindringer forstyrrer positionbestemmelsen. Derfor er GPS modtagelsen speciel følsom i tætte byområder, hvor signalproblemer ofte skyldes høje bygninger, der blokerer for signalerne. Signalproblemerne ses også i skovområder og ved kørsel gennem tunneler og under broer. Netop derfor er det fundet interessant, at analysere og evaluere GPS kvaliteten og pålideligheden med henblik på indførelsen af et roadpricing system i et tæt byområde som København, hvor signalproblemer af ovenstående karakter kan forventes at forekomme. Under AKTA-forsøget fik 500 deltagere installeret et ”taxameter” i bilen og blev fulgt, ved hjælp af en indbygget GPS modtager, over en toårig periode. Perioden var inddelt i 3 forsøgsrunder med forskellige takstsystemer
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage 2005
  Publication date2005
  Publication statusPublished - 2005
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2005 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 22 Aug 200523 Aug 2005

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2005
  LocationAalborg Universitet
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period22/08/200523/08/2005

  Cite this