Geostatistik og analyse af spatielle data

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  55 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dette kapitel omhandler geostatistiske mål for spatiel korrelation, nemlig autokovariansfunktionen og semivariogrammet, samt deterministiske og geostatistiske metoder til spatiel interpolation, hhv. afstandsvægtning og kriging. En række semivariogrammodeller nævnes, specielt beskrives den sfæriske, den eksponentielle og den gaussiske model. Ligningssystemer til udførelse af simpel og ordinær kriging udledes. Andre former for kriging nævnes, og der gives referencer til international litteratur, Internet adresser og state-of-the-art software på området. Der gives et meget simpelt eksempel til illustration af beregningerne samt et mere realistisk eksempel med højdedata fra et område ved Slagelse. Endelig opremses en række attraktive egenskaber ved kriging, og der nævnes en simpel prøvetagningsstrategisk overvejelse baseret på krigingvariansens afhængighed af afstand til de nærmeste observationer. Besidder man ikke de nødvendige matematiske kundskaber til forståelse afspecielt udledningen af krigingsystemerne, kan resultaterne blot opfattes som postulater.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationGIS i Danmark 2
  Publication date1999
  Pages135-146
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this