Geologisk og hydrogeologisk konceptuel modeludvikling for moræneler og kalk

Jesper Damgaard, Bernt Grosen, Kerim Martinez, Ole Fritz Nielsen, Henriette Kerrn-Jespersen, Gry Sander Janniche, Mette Martina Broholm, Gary Wealthall, Torben H. Jørgensen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  126 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne artikel omhandler anbefalinger til opstilling af en geologisk og hydrogeologisk konceptuel model ved forureningsundersøgelser og er en del af en række korte artikler /1, som udspringer af et samarbejdsprojekt om vurdering/bestemmelse af DNAPL mellem DTU Miljø og Region Hovedstaden. Det samlede projekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. /2/. Artiklen tager udgangspunkt i en geologisk/hydrogeologisk feltundersøgelse af Naverland-lokaliteten /3, hvor der optræder chlorerede opløsningsmidler som DNAPL. Der er tale om en lerlokalitet med underliggende kalk.
  Original languageDanish
  JournalJordforurening.info
  Issue number2
  Pages (from-to)9-17
  Publication statusPublished - 2013

  Bibliographical note

  Broholm, M.M., Janniche, G.S., Fjordbøge, A.S., Jørgensen, T., Damgaard, J., Martinez, K, Grosen, B., Wealthall, G., Christensen, A.G., og Kerrn-Jespersen, H., 2013. Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i moræneler og kalk. Jordforurening.info 2-13, p. 18-20. Videncenter for Jordforurening. www.jordforurening.info

  Cite this