GAP-ANALYSE: Fremskrivning af menneskelige aktiviteter og presfaktorer

Hans H. Jakobsen, Bo Riemann, Gitte Blicher-Mathiesen, Jacob Carstensen, Karsten Dahl, Ole Eigaard, Louise Feld, Morten Frederiksen, Anders Galatius, Gildas Glemarec, Martin Mørk Larsen, Stiig Markager, Ib Krag Petersen, Jens Kjerulf Petersen, Anna Rindorf, Peter Stæhr, Jakob Strand, Zhanna Tairova, Jakob Tougaard, Morten Vinther

Research output: Book/ReportReportResearch

70 Downloads (Pure)

Abstract

Fremskrivning af menneskelige aktiviteter og presfaktorer er et notat beståen af tre trin, der iterativt fremskriver EU's havstrategiindikatorer frem mod 2030. Det betyder, at rapporten er opbygget over tre trin, som inkluderer kobling af menneskelige aktiviteter og presfaktorer, derefter fremskrivning af menneskelige aktiviteter frem mod 2030 og slutteligt en fremskrivning af indikatorer frem mod 2030. Fremskrivningerne i notatet er så vidt muligt en kort kvantitativ fremskrivning. Hvor det ikke er muligt at fremskrive kvantitativt, er fremskrivningen kvalitativ. Når det er muligt, inddrages betydningen af klimaforandringer. Miljøministeriet har ikke ønsket, at effekten af planlagte nationale og internationale indsatser til forbedring af havmiljøet er inddraget, da Miljøministeriet selv ønsker at stå for denne del. Hvis det alligevel ikke kan undgås at tage højde for visse indsatser, fx indsatser, som allerede er implementeret (men ikke har haft effekt endnu), skal dette noteres for hver deskriptor.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus, Danmark
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages86
ISBN (Electronic)978-87-7156-580-5
Publication statusPublished - 2021
SeriesAarhus Universitet. Nationalt Center for Miljo og Energi. Teknisk Rapport
Number201
ISSN2244-999X

Cite this