Gammastrålingsfelter fra deponeret aktivitet på veje og jordoverflader

Per Hedemann Jensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  70 Downloads (Pure)

  Abstract

  Radioaktive stoffer, som spredes i omgivelserne efter et nukleart eller radiologisk uheld, vil kunne bestråle personer, som færdes i de radioaktivt forurenede områder. Strålingsdoserne fra den deponerede aktivitet vil afhænge af mange forskellige faktorer: radionukliderne, fordelingen af aktiviteten på overfladerne, fjernelsen af aktiviteten som følge af vejrliget samt modforholdsregler som dekontaminering, pløjning og asfaltpålægning. Metoder beskrives til beregning af kermahastigheden fra deponeret aktivitet på jord- og vejoverflader, både fra den umiddelbart deponerede aktivitet, og fra aktivitet, der er homogent eller eksponential fordelt i de øverste jordlag eller dækket af et lag jord eller asfalt. Kermahastighedens afhængighed af fotonenergien, E, og parameteren, P, kan udtrykkes ved en funktion af typen:

  K (P, E) = a0Ea1exp(−b0Eb1 PcoEc1)

  Parameteren, P, kan beskrive radius af en cirkulær overfladekilde, tykkelsen af
  et jordlag, hvori en fladekilde af uendelig udstrækning er homogent opblandet,
  tykkelsen af et jordlag, hvori en fladekilde af uendelig udstrækning er eksponentielt fordelt i dybden, tykkelsen af et jordlag, som dækker en fladekilde af uendelig udstrækning (dybdepløjning), bredden af en uendelig lang vej og tykkelsen af et lag asfalt, som lægges på en uendelig lang vej. På grundlag heraf kan kermahastigheden i luft let beregnes på en programmerbar lommeregner eller PC for en given nuklidsammensætning og en given horisontal og vertikal udstrækning af aktiviteten. Beregningsresultaterne er sammenlignet med resultater af andre beregningsmetoder, og der er fundet god overensstemmelse mellem resultaterne.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages25
  ISBN (Print)87-550-1908-0
  Publication statusPublished - 1993
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number695(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-695
  • Risø-R-695(DA)

  Cite this