Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter

Ulrich Karlson, Mette Nielsen, Stefan Trapp

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Dette projekt er udført under Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og
grundvandsforurening. Projektet omhandler en gennemgang og vurdering af
den publicerede litteratur om emnet. Fytoremediering er en teknologi til at
oprense lokaliteter for forurening ved hjælp af planter. Der er dels lagt vægt på
at udrede begreber og redegøre for relevante processer, og dels er der lagt
vægt på at opridse de seneste års udvikling på området og de resultater, der er
opnået. Der beskrives både laboratorieforsøg og feltforsøg.
Projektet omhandler olie- og tjæreprodukter. Således er der medtaget afsnit
om PAH, BTEX, alkaner og desuden et mindre afsnit om MTBE, da dette
stof også er en problematisk bestanddel i benzin. Denne fokusering i projektet
betyder ikke, at man kun bruger fytoremediering til oprensning af organisk
forurening, da teknologien ligeledes er forsøgt anvendt til at oprense
uorganiske forbindelser herunder tungmetal. Det er også bevidst undladt at
fokusere på oprensning af andre organiske stoffer, så som pesticider, selvom
teknologien er anvendelig til formålet. Sidst i projektet opridses perspektiverne
for den fremtidige forskning og der redegøres dermed også for, hvor der er
huller i den nuværende viden.
Arbejdet med dette projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Mikrobiel
Økologi og Bioteknologi på Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for
Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Tak til Steward Strand,
University of Washington, for hjælp med afsnit om MTBE.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherMiljøstyrelsen
Volume644
Publication statusPublished - 2001
SeriesMiljøprojekt
Number644

Cite this