Functional Materials by Click Chemistry

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1484 Downloads (Pure)

Abstract

Dette ph.d.-projekt har fokuseret på fremstilling af nye funktionelle materialer ud fra konceptet bag ”Click” kemi. Her er specielt den selektive 1,3-dipolare cykloaddition imellem azider og alkyner under kobber katalyse anvendt til kobling af funktionelle grupper til polymerer. I projektet er denne teknik blandt andet anvendt til funktionalisering af polymerer efter polymerisation. Som udgangspunkt er den kommercielt tilgængelige poly(4-hydroxystyren) alkyn funktionaliseret via en ether syntese. Med basis i denne alkyn-funktionelle polymer er et udvalg af polymerer med carboxyl syrer i sidegrupperne fremstillet. Disse er anvendt til fremstilling af tynde polymerfilm, der efterfølgende er blevet karakteriseret med relevante overflade analyseteknikker. En ny type statistisk copolymer baseret på 4-hydroxystyren og styren er på lignende vis fremstillet og derivatiseret med carboxylsyrer hvorefter de deraf fremstillede tynde films egenskaber er kortlagt Konceptet er ligeledes anvendt som del i et projekt vedrørende fremstilling af nye materialer til holografisk data lagring i 3 dimensioner. Til denne applikation er et antal nye monomerer med høje refraktive index syntetiseret. Disse blev testet i et holografisk set-up, hvor det har været muligt at eftervise forbedrede egenskaber for de nye systemer. I denne forbindelse er det blevet vist, at specielt forgrenede makromonomerer har forbedrede egenskaber sammenlignet med de tilsvarende uforgrenede monomerer. Endelig er en ny azid funktionel ledende polymer blevet syntetiseret til fremstilling af nye ledende materialer, hvor specielt anvendelse indenfor sensorer har været et fokusområde. Denne ledende polymer er blevet funktionaliseret med et udvalg af forskellige molekyler, hvorved der er opnået såvel hydrofobe som hydrofile egenskaber. Gennem optimering af fremstillingsprocessen er muligt i en almindelig mikrobølgeovn at foretage funktionaliseringer indenfor ganske få minutter. I forsøg på fremstilling af nye sensormaterialer er såvel krone ethere som bioselektive receptorer blevet bundet til overfladen af den ledende polymer. Indledende undersøgelser af disse materialers egenskaber præsenteres.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages75
ISBN (Print)978-87-92481-00-9
Publication statusPublished - May 2009

Cite this