Freon Fra Fjernvarmerør – En Overset Risiko For Indeklima Og Grundvand?

Peter Kjeldsen, Susanne B. Mogensen, Majbrith Langeland

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

  234 Downloads (Pure)

  Abstract

  Isoleringsskum i fjernvarmerør er fremstillet med brug af fluorerede og klorerede flygtige stoffer (CFC-11 og 1,1,1-TCA), som langsomt frigives til jorden under brug. Den videre skæbne for de flygtige stoffer efter at de frigives til jorden er ukendt, men fordampning til atmosfæren, nedbrydning, og transport til grundvandszonen er mulige styrende processer. Der udføres en risikovurdering af grundvandsforureningen, hvor stoffrigivelsesraten fra fjernvarmerørene estimeres. Risikovurderingen gennemføres for et udvalgt område. Hvis det værst tænkelige tilfælde betragtes, hvor alt frigivet stof opløses i nettonedbøren (dvs intet tab via nedbrydning eller afgivelse til atmosfæren), opnås koncentrationer i grundvands- dannelsen på cirka 400 gange grundvandskvalitetskriteriet. Indledende undersøgelser viser høje indhold af CFC-11 i poreluften i områder tæt på fjernvarmerør. De høje indhold i poreluften betyder at man også bør interessere sig for risikoen for påvirkning af indeklimaet i nærliggende bygninger, specielt i områder hvor 1,1,1-TCA har været benyttet. Det konkluderes at problemet bør belyses yderligere bl.a. ved måling af tilstedeværelse af 1,1,1-TCA, CFC-11, samt potentielle nedbrydningsprodukter i poreluft, porevand, samt terrænnært grundvand under udvalgte vejstrækninger hvor fjernvarmerør er nedgravet.
  Original languageDanish
  Title of host publicationNye stoffer
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherATV Jord og Grundvand
  Publication date2011
  Pages31-41
  Publication statusPublished - 2011
  EventATV Jord og Grundvand - Nye stoffer - Odense, Denmark
  Duration: 1 Jan 2011 → …

  Conference

  ConferenceATV Jord og Grundvand - Nye stoffer
  CityOdense, Denmark
  Period01/01/2011 → …

  Cite this