Freon Fra Fjernvarmerør – En Overset Risiko For Indeklima Og Grundvand?

Peter Kjeldsen, Susanne B. Mogensen, Majbrith Langeland

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

119 Downloads (Pure)

Abstract

Isoleringsskum i fjernvarmerør er fremstillet med brug af fluorerede og klorerede flygtige stoffer (CFC-11 og 1,1,1-TCA), som langsomt frigives til jorden under brug. Den videre skæbne for de flygtige stoffer efter at de frigives til jorden er ukendt, men fordampning til atmosfæren, nedbrydning, og transport til grundvandszonen er mulige styrende processer. Der udføres en risikovurdering af grundvandsforureningen, hvor stoffrigivelsesraten fra fjernvarmerørene estimeres. Risikovurderingen gennemføres for et udvalgt område. Hvis det værst tænkelige tilfælde betragtes, hvor alt frigivet stof opløses i nettonedbøren (dvs intet tab via nedbrydning eller afgivelse til atmosfæren), opnås koncentrationer i grundvands- dannelsen på cirka 400 gange grundvandskvalitetskriteriet. Indledende undersøgelser viser høje indhold af CFC-11 i poreluften i områder tæt på fjernvarmerør. De høje indhold i poreluften betyder at man også bør interessere sig for risikoen for påvirkning af indeklimaet i nærliggende bygninger, specielt i områder hvor 1,1,1-TCA har været benyttet. Det konkluderes at problemet bør belyses yderligere bl.a. ved måling af tilstedeværelse af 1,1,1-TCA, CFC-11, samt potentielle nedbrydningsprodukter i poreluft, porevand, samt terrænnært grundvand under udvalgte vejstrækninger hvor fjernvarmerør er nedgravet.
Original languageDanish
Title of host publicationNye stoffer
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherATV Jord og Grundvand
Publication date2011
Pages31-41
Publication statusPublished - 2011
EventATV Jord og Grundvand - Nye stoffer - Odense, Denmark
Duration: 1 Jan 2011 → …

Conference

ConferenceATV Jord og Grundvand - Nye stoffer
CityOdense, Denmark
Period01/01/2011 → …

Cite this