Fremtidens vigtigste energiteknologier

L. Sønderberg Petersen

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  Energisystemets forskellige dele vil blive mere integrerede, fx fremstilling af transport-brændsel ved at bruge overskud af vindenergi, biomasse fra skovbrug og landbrug (bioraffinaderier), spildvarme og fjernelse af CO2 fra røggassen fra kraftværkerne.
  Original languageDanish
  JournalRisønyt
  Issue number2
  Pages (from-to)15
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this