Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2006Research

Documents

View graph of relations

Der er gennemført et litteraturstudie hvor en lang række danske og udenlandske databaser er afsøgt. 45 artikler, rapporter og brochurer er identificeret, der omhandler fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem.
Der gives korte resuméer af hver artikel/ rapport/ brochure og derudover præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter.
Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter.
Original languageDanish
PublisherForskningscenter Risø, Afdelingen for Systemanalyse
Number of pages29
Publication statusPublished - 2006

Bibliographical note

Marie Münster, Lise-Lotte Pade Hansen

Projects

Download statistics

No data available

ID: 9707131