Fremstilling af CO2-neutral benzin og diesel: - ved katalytisk hydropyrolyse af biomasse - en spændende teknologi med mulighed for energilagring.

Magnus Zingler Stummann, Martin Høj, Peter Arendt Jensen, Jostein Gabrielsend, Lasse Røngaard Clausen, Anker Degn Jensen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

821 Downloads (Pure)

Abstract

Siden 1965 er verdens energiforbrug mere end femdoblet og forbruget forventes at fortsætte med at stige i fremtiden. Imens mindskes reserverne af fossilt brændstof hastigt og CO2-udledningen fra forbrændingen af fossile brændstoffer medfører global opvarmning. Vi har derfor brug for hurtigt at finde bæredygtige måder at producere flydende brændstoffer til transportformål, i særdeleshed til fly og lastbiler. En af de mest udbredte vedvarende energiteknologier er vindmøller. Vindenergi udgjorde 42% af Danmarks forsyning af elektricitet i 2015, men ulempen ved vindmøller er, at elproduktionen fluktuerer, hvilket allerede nu resulterer i,at der i perioder produceres mere strøm,end vi bruger, og i andre perioder ikke produceres nogen væsentlig mængde vindmøllestrøm. Andre vedvarende energikilder såsom sol- og bølgeenergi har samme ulempe. Der er derfor behov for nye effektive metoder til at lagre overskydende energi. En måde at lagre denne overskydende energi på er at bruge den i omdannelse af biomasse, såsom træ, halm og alger, til flydende kulbrinter der kan lagres og bruges i den eksisterende transportinfrastruktur. Dette kan gøres vedhjælp af katalytisk hydropyrolyse. Olieproduceret fra biomasse er i modsætning til fossil olie i udgangspunktet CO2-neutralt, hvis den fremstilles fra bæredygtigt producerede skov- og landbrugsprodukter.
Original languageDanish
JournalDansk Kemi
Volume99
Issue number2
Pages (from-to)18-20
ISSN0011-6335
Publication statusPublished - 2018

Cite this