Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030

Research output: Book/ReportReport – Annual report year: 2018Research

Documents

View graph of relations

I dette notat beskrives den forventede udvikling i trafik- og transportarbejdet frem til 2030, primært for persontransport. Notatet er udarbejdet i forbindelse med arbejdet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Ekspertgruppe Mobilitet for Fremtiden. Første del af notatet baserer sig på en basisfremskrivning i Landstrafikmodellen (LTM) fra 2015 til 2030. Udviklingen i trafikken beskrives dels for det samlede trafikarbejde i Danmark, og dels for forskellige udvalgte områder - områder som repræsenterer forskellige typer af transportmarkeder. I anden del af notatet beskrives, hvordan forskellige bagvedliggende trends i samfundet hver især bidrager til denne udvikling.
Original languageEnglish
PublisherDTU Management
Number of pages28
Publication statusPublished - 2018

Download statistics

No data available

ID: 164608727