FOSS: Fjeld- og SprængStensegenskaber i Grønland

Jonas Møller Pedersen, Thomas Ingeman-Nielsen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  435 Downloads (Pure)

  Abstract

  I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i Grønland, er det generelt nødvendigt at bortsprænge fjeld for at give plads til konstruktionen. Samtidigt er nedsprængt fjeld i form af sprængsten et meget anvendt byggemateriale i Grønland, som blandt andet benyttes til opfyldning (f.eks. i havnekonstruktioner), vej- og dæmningskonstruktioner (f.eks. til landingsbaner), til funderingsløsninger, og som tilslag i beton og asfalt m.m. Derfor er viden om fjeldkvalitet og sprængstensegenskaber af afgørende betydning når det gælder placering, udformning, konstruktion, drift og vedligeholdelse af såvel gamle som nye bygge- og anlægsprojekter i Grønland. For eksempel har en beslutning om skrænthældning på en opfyldninger (til f.eks. landingsbaner) stor betydning for de mængder af opfyldningsmateriale som skal benyttes, og er af afgørende betydning for konstruktionens stabilitet. Manglende viden om fjeldets egenskaber kan medføre anvendelse af høje sikkerhedsfaktorer og dermed fordyrelse af projekterne. Tillige kan optimering af sprængningsarbejdet på grundlag af opnået sprængstenskvalitet være en kritisk faktor i logistikken i et anlægsprojekt, og have stor betydning for projektets overordnede økonomi. FOSS er et lettilgængeligt erfaringsprodukt, der samler tilgængeligt materiale om fjeld- og sprængstensegenskaber fra tidligere bygge- og anlægsprojekter i Grønland. Hensigten er at gøre data nemt tilgængelig for fremtidige bygge- og anlægsprojekter i Grønland, så man kan drage nytte af erfaring fra tidligere projekter, samt at identificere områder hvor der behov for yderligere forskning i fjeldets geotekniske egenskaber. FOSS vil også blive brugt til undervisning af kommende ingeniører.
  FOSS er udarbejdet ved Arctic DTU Sisimiut - Ilinniarfeqarfik Sisimiut af Jonas Møller Pedersen, postdoc ved Arctic DTU/ DTU byg. Projektet har modtaget støtte fra Grønlands Forskningsråd, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond og Martha og Poul Kerrn-Jespersens Fond.
  Original languageEnglish
  PublisherTechnical University of Denmark, Department of Civil Engineering
  Number of pages65
  ISBN (Electronic)87-7877-566-3
  Publication statusPublished - 2021

  Bibliographical note

  Rapport BYG R-464

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'FOSS: Fjeld- og SprængStensegenskaber i Grønland'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this