Forsøgsfiskeri med jomfruhummertejner i det permanent lukkede område i Kattegat

Research output: Book/ReportReportResearch

210 Downloads (Pure)

Abstract

I april 2013 gennemførtes et forsøgsfiskeri i det permanent lukkede område i Kattegat. Til forsøget var chartret et svensk fartøj rigget til tejnefiskeri, og fokus for fiskeriet var at undersøge muligheden for at fiske med tejner i et område af denne type. Oftest drives tejnefiskeri i områder, der er utilgængelige for trawl pga. bundtopografien, men tejner kunne også være en alternativ fiskemetode i områder/perioder, hvor trawlfiskeri ikke er tilladt.
Fangstraterne i nærværende forsøg svingede fra 0-520 g målshummer/tejne med en gennemsnitlig fangstvægt på 157g/tejne (+/- 36g/tejne (95% konfidensinterval)). Gennemsnitlige fangstrater for det kommercielle svenske tejnefiskeri er tidligere estimeret til 120 g pr. tejne (Jansson, 2008). I forsøgsfiskeriet var bifangst af torsk og anden fisk meget begrænset.
I det lukkede område er bunden lokalt meget blød, og fra de danske fiskere var der udtrykt bekymring for, hvorvidt tejnerne ville synke ned i bunden. Forsøget viste, at det var muligt at undgå områderne med meget blød bund, og på den øvrige bund stod tejnerne fint. Undervandskameraer dokumenterede forekomster af slim-ål, men agn-bokse sikrede, at disse ikke havde adgang til agnen.
På basis af det gennemførte forsøgsfiskeri vurderes det muligt at fiske med tejner i det lukkede område. Hummerne i området er generelt store som følge af de seneste års fiskeforbud. Derfor kan lokalt høje fangstrater sandsynligvis ikke opretholdes, hvis området åbnes for kommercielt tejnefiskeri. I kombination med den store variation i fangstraterne, er det præcise fiskeripotentiale for området dermed usikkert
Original languageDanish
Place of PublicationCharlottenlund
Number of pages22
ISBN (Electronic)978-87-7481-176-3
Publication statusPublished - 2013
SeriesDTU Aqua-rapport
Number268-2013
ISSN1395-8216

Cite this