Forplantning af hurtige spændingsændringer i nettet: Målinger i transmissions- og distributionsnettet fra Thy-Mors

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne rapport henvender sig til ansvarlige for planlægning og dimensionering af transmissionsnet og andre med interesse for udbredelse af hurtige spændingsændringer ned gennem nettene. I rapporten vises resultater fra målinger af hurtige spændingsændringer genereret af kobling med en 140 Mvar reaktorspole tilsluttet på 400 kV siden i 400/150 kV stationen Tjele og en 40 Mvar reaktorspole tilsluttet på 150 kV siden i 150/60 kV stationen Bedsted. Målingerne er foretaget i 7 målepunkter under 150/60 kV stationen Bedsted og i 2 målepunkter i 400/150 kV stationen Tjele. Der er målt på alle spændingsniveauerne 400, 150, 60, 10 og 0,4 kV . Rapporten viser, at de hurtige spændingsændringer fra reaktorkoblingerne med den aktuelle netkonfiguration og driftstilstand ikke giver anledning til kritiske spændingsændringer i de underliggende net de steder, der er målt. De hurtige spændingsændringer er mindre end 2 %. De aktuelle målinger er dog ikke udført under de værst forekommende forhold. Under andre forhold kan der forventes spændingsændringer, der er flere gange større end de her målte. Der er konstateret stor variation i både dæmpningen af de hurtige spændingsændringer ned gennem nettene og spændingens indsvingningsforløb ved kobling med en given reaktor på forskellige tidspunkter.
Original languageDanish
Place of PublicationDK-København
PublisherDEFU
Number of pages29
Publication statusPublished - 2004

Cite this