Formidlingsprojekt for kommende stenrev i Roskilde Fjord

Karsten Dahl, Helle Buur, Tim Wilms, Aske Koed, Jon C. Svendsen

Research output: Book/ReportReportResearch

31 Downloads (Pure)

Abstract

Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder med udlægning af stenrev i Roskilde Fjord. Lokaliteterne Nørrerev og området ud for Ægholm er derfor undersøgt med henblik på en visuel beskrivelse af det biologiske samfund forud for udlægningen af nye stenrev. De sten, der allerede findes i området, er dækket af blåmuslinger på vanddybder over 2½m. På lavere vanddybder er stenene i stedet dækket af en række trådformede makroalger. Ud over makroalgerne blev der også registreret mosdyrarter og fjordsvamp. Sandbunden rummer bede af ålegræs, der har en større skudtæthed og dækker større områder på de lave vanddybder sammenlignet med den på større dybder. Den mobile fauna er sparsom og består primært af hundestejler, men sild, kutling, nålefisk og fladfisk blev også registreret via undervandskameraer. Kameraerne var placeret i de kommende rev-områder.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus, Denmark
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages22
ISBN (Electronic)978-87-7156-753-3
Publication statusPublished - 2023
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number536

Keywords

  • Artsdiversitet
  • Naturgenopretning
  • Mobil fauna
  • Fisk
  • Roskilde Fjord

Cite this