Forhold af betydning for naturgenopretning af stenrev

Peter A. U. Stæhr, Paula Canal-Vergés, Karsten Dahl, Cordula Göke, Andreas Michael Holbach, Dorte Krause-Jensen, Rune C. H. Steinfurth, Jon C. Svendsen, Torben B. Jørgensen

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

56 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten beskriver hvad naturlige stenrev er, hvor de findes og hvor man historisk har udført stenfiskeri. Vigtigheden af vandkvalitet samt fysiske og biologiske forhold for livet på naturlige stenrev i danske farvande gennemgås. Endelig sammenstiller rapporten de forskellige økosystemydelser som er knyttet til stenrev og leverer vigtige overordnede anbefalinger.
Original languageDanish
PublisherCenter for Marin Naturgenopretning
Number of pages36
Publication statusPublished - 2024

Cite this