Forebyggelse af arbejdsulykker - et sikkerhedskulturaspekt

Mette Bang Dyhrberg

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  648 Downloads (Pure)

  Abstract

  I denne afhandling arbejdes der med, hvordan sikkerhedskultur kan forstås og analyseres, samt hvordan viden om en virksomheds sikkerhedskultur kan anvendes i forebyggelsen af arbejdsulykker. Problemstillingen er løst ved dels at udvikle begrebet sikkerhedskultur og dels ved at udvikle en model til ulykkesforebyggelse, hvor sikkerhedskulturanalyse samt anvendelsen af denne er central i planlægningen af forebyggelsen. Der anvendes en symbolistisk kulturforståelse i projektet. Der laves to analyser af en virksomheds sikkerhedskultur, som viser, at der er en tendens til, at sikkerhedskulturen er ændret i den pågældende virksomhed. I vurderingen af sikkerhedskulturperspektivet er fundet fire fordele og to ulemper. Fordelene er: (1) sikkerhedskulturen besidder et stort forklaringspotentiale, (2) viden om sikkerhedskulturen kan anvendes positivt i forandringsprojekter, (3) sikkerhedskulturanalysen fokuser på flertydigheder og (4) analysen viser at flertydighederne i kulturen ikke er strukturel betinget. Ulemperne er at symbolisme-tilgangen er forandringssvag, samt at der kun eksisterer få retningslinier for, hvorledes kulturanalysen foretages. I løbet af projektet er der udviklet en model til forebyggelse af arbejdsulykker, som kan anvendes af BST-konsulenter. Det blev vurderet at modellen højnede sikkerheden, men for at den kunne anvendes af BST'erne, skulle nogle betingelser være opfyldt. Bl.a. skulle der være opbakning både fra virksomhederne og fra BST-konsulenternes enhed. Endelig blev det konkluderet, at der skulle fastholdes et fokus på forebyggelsen af ulykker, og ikke fokuseres på at ændre virksomhedens sikkerhedskultur. Viden om virksomhedens sikkerhedskultur kan til gengæld med fordel inddrages i planlægningen af den konkrete forebyggelsesindsats.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  Number of pages290
  ISBN (Print)87-91035-11-2
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this