Abstract

Forbedring af sildebestandsvurdering og -fremskrivning, der udnytter forbedret fiskeridata og biologisk information 
Projektet havde til formål at udvikle en multiflåde SAM-model, et nyt bestandsspecifikt surveyindeks og en international fangstdatabase med genetisk information til forbedret bestandsvurdering, dataudnyttelse og fremskrivning under komplekse forvaltningsscenarier for sildebestande, der samtidig fanges i flere fiskerier. 
I forbindelse med benchmark for sild (WKPELA) i 2018 bidrog projektet til udviklingen af en databaseudvikling for internationale fangster med høj geografisk opløsning samt et nyt integreret surveyindeks baseret på de internationale bundtrawlundersøgelser i Kattegat- Skagerrak og den vestlige Østersø (IBTS-BITS). Til bestandsvurdering blev der udviklet en multiflåde version af SAM som blev finjusteret til de fire flåder, der fisker den vestlige Østersø-sild (WBSS). Multiflåde SAM blev implementeret for både efterårsgydende Nordsø-sild (NSAS) og WBSS under benchmark i 2018 (Nielsen et al. 2021). 
Ny bestandsidentifikationsteknologi blev udviklet ved hjælp af specifikt udvalgte genetiske SNPmarkører koblet til fiske-metrik og otolit-morfologi til effektiv opdeling af prøver i bestande på enkeltfisk-niveau. Metoden blev præsenteret og drøftet på den internationale workshop om bestands klassifikationsmetoder, WKSIDAC (ICES 2018). Bilaterale dansk-svenske kalibreringsøvelser på otolit-mikrostrukturbaseret bestandsidentifikation viste forbedret reproducerbarhed i senere år, men stigende bias i forhold til sand genetisk oprindelse. Genetiske analyser af prøver fra HERAS internationale akustiske sommertogt viste kystnære vandringsmønstre langt nord i Nordsøen, bekræftet af metriske analyser af sild i norsk del af HERAS. 
Multiflåde-SAM blev senere brugt som operativ model under evalueringen af forvaltningsstrategien for Nordsø-sild (NSAS) i WKNSMSE (ICES 2019). En yderligere udvikling af multiflådeSAM til WBSS blev brugt til at evaluere genopbygnings-strategier for bestande under Blim i WKREBUILD (ICES 2018, Trijoulet et al. upubl. bilag A.4.). 
Projektet blev støttet af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Danmarks Miljø- og Fødevareministerium og er blevet præsenteret på en række møder med forskere, industri og forvaltere i videnskabelig og offentlig formidling.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages80
ISBN (Electronic)978-87-7481-334-7
Publication statusPublished - 2022
SeriesDTU Aqua-rapport
Number406-2022
ISSN1395-8216

Cite this