Forbedring af GIS data til trafikmodeller

Stephen Hansen, Alex Landex, Otto Anker Nielsen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsCommunication

  Abstract

  Igennem en årrække har der ved Center for Trafik og Transport (CTT) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) været udviklet rutevalgsmodeller for både biltrafik og kollektiv trafik. Modellerne giver mulighed for at inddatere forskellige ændringer i modelnetværket og beregne de trafikale konsekvenser heraf. Zonestrukturen som anvendes i modellerne stammer fra Ørestadstrafikmodellen (OTM). Zonestrukturen er ikke velegnet til at modellere mindre ændringer i infrastrukturen uden for København. Årsagen til dette er, at zonestrukturen mange steder er for grov med store zoner, hvor fordelingen af indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet op. Afslutningsvis præsenteres resultater modelleret i vejnettet med den nye zonestruktur, og disse sammenlignes med både modellerede resultater fra den oprindelige zonestruktur og talt trafik fra det faktiske net. Som case for artiklen er der fokuseret på Frederiksborg Amt.
  Original languageDanish
  Title of host publicationTrafikdage, 2005
  Publication date2005
  Publication statusPublished - 2005
  EventTrafikdage på Aalborg Universitet 2005 - Aalborg Universitet, Aalborg, Denmark
  Duration: 22 Aug 200523 Aug 2005

  Conference

  ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2005
  LocationAalborg Universitet
  Country/TerritoryDenmark
  CityAalborg
  Period22/08/200523/08/2005

  Cite this