Foderkvalitet og andre faktorer af betydning for forbruget af antibiotika på minkgårde

Vibeke Frøkjær Jensen, Mariann Chriél, Helle Mølgaard Sommer, Tina Struve, J. Clausen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

32 Downloads (Pure)

Abstract

Antibiotikaforbruget hos mink er steget gradvist gennem det seneste årti, og forbruget på den enkelte gård påvirkes af en række faktorer. Tidligere studier har vist at forekomsten af diarre og ordination af antibiotika er influeret af foderleverandøren. Formålet med dette studie (Jensen et al. 2017) var at undersøge for eventuelle effekter af de foderparametre, som indgår i den frivillige foderkontrol, på ordination af antibiotika til mink. Studiet inkluderede alle undersøgte foderbatch fra 12 fodercentraler og tilknyttede 1472 minkgårde i perioden 2012– 2014. De undersøgte foderparametre omfattede både kemiske parametre og mikrobiologiske parametre. Data blev analyseret ved multivariat variansanalyse i to modeller. I den første model var responsvariablen ordination af antibiotika på en given gård i tidsrum på 3,5 eller 7 dage fra dagen efter udfodring af den givne batch. I den anden model var responsvariablen en proportion af de gårde der var tilknyttet en given fodercentral, dvs. andelen af gårde som fik antibiotika i tilknytning til udfodring af en given batch. Analyserne korrigerede for kendte faktorer med indflydelse på antibiotikaforbruget (p < 0.0001), herunder årstids variation, tidstrends, besætningsstørrelse og udbrud af Pseudomonas aeruginosa. I alle modeller var kimtallet for fæcale coccer signifikant (p < 0.0001) relateret til ordination af antibiotika.
Original languageEnglish
JournalFaglig Årsberetning
Volume2017
Pages (from-to)95-98
ISSN2445-9437
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • Mink (neovison vison)
  • Foderkvalitet
  • Antibiotika
  • Faktorer

Cite this