Fjernelse af pesticidet MCCP (mecoprop) ved traditionel vandbehandling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

Abstract

Pesticidforurening er fortsat et alvorligt grundvandsproblem og i dette projekt har vi undersøgt, om traditionel vandbehandling kan give anledning til fjernelse af pesticider - og hvorvidt en sådan fjernelse skyldes sorption eller mikrobiel nedbrydning. I det undersøgte vandværk i Kerteminde blev MCCP fjernet under vandbehandlingen – en del blev sorberet, men en væsentlig andel blev mikrobielt nedbrudt. Ved anvendelse af radioaktivt mærket pesticid blev det dokumenteret, at MCCP kan nedbrydes fuldstændigt uden akkumulering af metabolitter. MCPP er et relativt hyppigt forekommende pesticid i grundvandsforureninger, og selv om det er et af de lettest nedbrydelige pesticider peger de foreliggende resultater på et væsentligt potentiale for en biologisk - og dermed særdeles bæredygtig - rensning af pesticidforurenet grundvand.
Original languageDanish
Title of host publicationDansk Vand Konference 2010 : Orientering om foredrag
PublisherDansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA
Publication date2010
Publication statusPublished - 2010
EventDansk Vand Konference 2010 - Copenhagen, Denmark
Duration: 12 Oct 201013 Oct 2010

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2010
Country/TerritoryDenmark
CityCopenhagen
Period12/10/201013/10/2010

Cite this