Fjernelse af pesticidet MCCP (mecoprop) ved traditionel vandbehandling

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

  Abstract

  Pesticidforurening er fortsat et alvorligt grundvandsproblem og i dette projekt har vi undersøgt, om traditionel vandbehandling kan give anledning til fjernelse af pesticider - og hvorvidt en sådan fjernelse skyldes sorption eller mikrobiel nedbrydning. I det undersøgte vandværk i Kerteminde blev MCCP fjernet under vandbehandlingen – en del blev sorberet, men en væsentlig andel blev mikrobielt nedbrudt. Ved anvendelse af radioaktivt mærket pesticid blev det dokumenteret, at MCCP kan nedbrydes fuldstændigt uden akkumulering af metabolitter. MCPP er et relativt hyppigt forekommende pesticid i grundvandsforureninger, og selv om det er et af de lettest nedbrydelige pesticider peger de foreliggende resultater på et væsentligt potentiale for en biologisk - og dermed særdeles bæredygtig - rensning af pesticidforurenet grundvand.
  Original languageDanish
  Title of host publicationDansk Vand Konference 2010 : Orientering om foredrag
  PublisherDansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA
  Publication date2010
  Publication statusPublished - 2010
  EventDansk Vand Konference 2010 - Copenhagen, Denmark
  Duration: 12 Oct 201013 Oct 2010

  Conference

  ConferenceDansk Vand Konference 2010
  Country/TerritoryDenmark
  CityCopenhagen
  Period12/10/201013/10/2010

  Cite this