Faglig vurdering af foreløbig SCCS vurdering for Homosalat

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

237 Downloads (Pure)

Abstract

Departementet ønsker DTU Foods faglige vurdering, af den farevurdering som SCCS har foretaget af Homosalat, og som anvendes som baggrund for risikovurderingen. Særligt ønskes der en vurdering af, om der er en tærskelværdi for stoffet, eller om risikovurderingen af den grund burde være foretaget på et andet grundlag samt om der burde være taget højde for at der kan ske udsættelse for andre stoffer med samme virkningsmekanisme. Hvis muligt kom gerne med bud på, hvordan vurderingerne i givet fald så skulle være foretaget.

Hvis DTU Food ikke er enig med SCCS bedes udarbejdet kommentarer på engelsk, der kan anvendes som udgangspunkt for kommentarer til SCCS på Danmarks vegne. Disse må gerne indeholde bud på evt. andre parametre, som DTU Food mener er essentielle ved en vurdering.

SCCS har i oktober 2020 offentliggjort deres foreløbige vurdering af homosalat (SCCS 2020). Stoffet er mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber og er på Kommissionens liste over hormonforstyrrende stoffer, der er prioriteret som gruppe A stoffer.

Kommissionen har anmodet SCCS om at vurdere om homosalat er sikkert, når det bruges som et UV-filter i kosmetiske produkter op til en maksimum koncentration på 10%, under hensyntagen til bekymringerne relateret til homosalats potentielle hormonforstyrrende egenskaber.

Herudover skal SCCS vurdere om der er en maksimal koncentration, der betragtes som sikker til brug af Homosalate som et UV-filter i kosmetiske produkter, samt om SCCS har yderligere videnskabelige bekymringer med hensyn til brugen af homosalat i kosmetiske produkter.
Original languageEnglish
Publication date2020
Number of pages9
Project No.21/1030799
Finished18/12/2020
ApplicantMinistry of Environment of Denmark
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • Toksikologi
  • Risikovurdering

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Faglig vurdering af foreløbig SCCS vurdering for Homosalat'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this