Første fælles nordiske monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt

Sisse Fagt, Lone Banke Rasmussen, Ellen Trolle

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Som en vigtig del af den nordiske handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem kost og fysisk aktivitet har Nordisk Ministerråd besluttet at udvikle og gennemføre en fælles nordisk undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt. Den første monitorering gennemførtes i Norge, Sverige, Island,
Finland og Danmark i efteråret 2011. Resultaterne fra både et valideringsstudie og den første monitorering blev præsenteret på en workshop ved den 10.
nordiske ernæringskonference i Reykjavik, juni 2012.
Original languageDanish
JournalNordisk Nutrition
Issue number3
Pages (from-to)25-26
ISSN1654-8337
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

Forfattere: Sisse Fagt, Lone Banke Rasmussen, Ellen Trolle

Tidskrift: Nordisk nutrition 3, 2012, side 25-26


OBS: Den uploadede fil er ikke endelig udgave, men jeg kan ikke få lukket sagen uden at uploade et eller andet.......

Cite this