Førerløs og digital mobilitet som en effektiv fornyer – Bedre byer og let tilgængelige landområder

Niels Agerholm, Otto Anker Nielsen, Per Homann Jespersen

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

164 Downloads (Pure)

Abstract

Anbefaling Danmark skal have en ny sammenhængende mobilitetsplan. Stigende urbanisering, ændret demografi og klimaudfordringer gør det nødvendigt at gentænke, hvordan vi sikrer god mobilitet for alle i hele Danmark. Nye teknologier kan hjælpe os et langt stykke af vejen, men vi bliver også nødt til at ændre vores syn på trafikarbejde: Det er ikke længere nok at se på biler eller tog, for grænserne mellem kollektiv og individuel transport er ved at udviskes. Der bør tænkes bredere end bare traditionelle transportformer, når der planlægges infrastruktur. Vi skal se på mobilitet som ét hele i forhold til infrastruktur, regulering og forretningsmodeller og adfærd på tværs af transportformer og regionale niveauer.
Original languageDanish
PublisherIDAs ad hoc-udvalg for Fremtidens Transport
Number of pages25
Publication statusPublished - 2019

Cite this