Evaluering og metode. Afrapportering af KAMP-SFU

Casper Siebken Schultz, Kirsten Jørgensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  349 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport præsenterer dokumentationen for udviklingsprojektets proces, samt den gennemførte effektevaluering. Udviklingsprojektets har udarbejdet et koncept til at integrere arbejdsmiljø-hensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter. Formålet er at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
  Udviklingsprojektets resultat består af 5 separate guide og et bilag, som tilsammen indeholder pro-cesbeskrivelser og værktøjer til integration af arbejdsmiljø i projektering. De 5 guide og bilaget præ-senterer samlet processen for konceptet for arbejdsmiljørigtig projektering.
  Original languageEnglish
  PublisherDTU Management Engineering
  Number of pages82
  ISBN (Print)978-87-93130-70-8
  Publication statusPublished - 2015

  Bibliographical note

  Medforfatter: Lrktor Kirsten Jørgensen (kirj@dtu.dk)<br/><br/>Evaluering, metode og afrapportering af KAMP-SFU, et udviklingsprojekt med bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. <br/>

  Cite this