Evaluering af Miljøstøtte til Arktis for årene 1993 - 2003

Claus Goldberg, Heidi Skov Andersen, Peter Nielsen, Morten Kvistgaard, Kåre Hendriksen

Research output: Book/ReportReportResearch

135 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport indeholder resultaterne af evalueringen af Miljøstøtten tilArktis fra 1994 til 2003. Miljøstøtteordningen for Arktis har eksisteret i mere end 9 år, og har udviklet sig fra primært at være en ordning, der varetog Rigsfællesskabets forpligtelser vedr. miljøovervågning af det arktiske miljø, samt vidensopbygning om miljø og natur og støtte til de oprindelige folks organisationer, til også at støtte miljørelaterede aktiviteter i Grønland, på Færøerne og i den arktiske del af Rusland. Samtidig er den bevillingsmæssige ramme øget fra ca. 15 mio. kr. til ca. 40 mio. kr. Udviklingen er foregået, uden at der tidligere har været gennemført en samlet ekstern evaluering.
Original languageDanish
PublisherMiljøministeriet
Number of pages138
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Bibliographical note

Nærværende rapport er finansieret af Miljøministeriet via programmet for miljøstøtte til Arktis

Cite this