Evaluering af Marmormolen in motion: Proces- og resultatevaluering

Casper Siebken Schultz, Kirsten Jørgensen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  332 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne rapport udgør proces- og resultatevaluering for sundhedsfremmeprojektet Marmormolen in Motion (MMIM), der er gennemført med støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. MMIM er udført blandt timelønnede i anlægs- og nedrivningsbranchen med Per Aarsleff A/S (Aarsleff) som projektejer i samarbejde med G. Tscherning A/S (Tscherning) – og med Teknologisk Institut (TI) som projektleder. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) varetager evalueringen. Rapporten indledes med en sammenfattende konklusion. Herefter følger hovedrapporten, startende med et indledende kapitel efterfulgt af evalueringens metodiske refleksioner. Herefter følger kapitler med hhv. resultatevalueringen (primært kvantitativ undersøgelse), procesevalueringen (primært kvalitativ undersøgelse) og ledelse af MMIM efterfulgt af evalueringens bilag. Referenceliste er placeret bagerst i rapporten.
  Dele af hoveddokumentet er kondenseret fra bilagene, og der kan forekomme tekstmæssige overlap mellem hoveddokument og bilag. Hoveddokumentet tilstræbes at kunne fungere uafhængigt, hvorfor henvisninger til dokumentation i bilag vil være begrænsede.
  Original languageDanish
  PublisherDTU Management Engineering
  Number of pages132
  ISBN (Print)978-87-92706-94-2
  Publication statusPublished - 2013
  SeriesDTU Management Engineering Rapport
  Number2. 2013

  Cite this

  Schultz, C. S., & Jørgensen, K. (2013). Evaluering af Marmormolen in motion: Proces- og resultatevaluering. DTU Management Engineering. DTU Management Engineering Rapport, No. 2. 2013