Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

Marie Heyn Nielsen, Anne Dahl Lassen, Lene Møller Christensen, Marianne Sabinsky

Research output: Book/ReportReportCommissioned

194 Downloads (Pure)

Abstract

Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsmæssige kvalitet af de fælles frokostmåltider, der serveres i daginstitutionerne. Formålet med denne undersøgelse har været at evaluere, hvor stor en del af daginstitutionerne med madordninger, der opfylder disse anbefalinger. Et spørgeskema blev udarbejdet på baggrund af anbefalingerne og pilottestet blandt 13 daginstitutioner. Spørgeskemaet tog hovedsagelig udgangspunkt i den foregående uges frokostudbud. Et pointsystem blev udviklet ud fra både hvor hyppigt de enkelte fødevarer blev serveret og i forhold til fødevarernes kvalitet, fx fedtindhold og fedttype (mættet kontra umættet fedt). Jo flere anbefalinger der efterleves, jo flere point opnås (max 32 point). Spørgeskemaet blev udsendt til et repræsentativt udsnit af alle landet institutioner med madordninger. I alt 376 institutioner besvarede skemaet fyldestgørende (svarprocent 64). Flertallet af daginstitutionerne med madordninger tilberedte frokostmåltiderne intern i institutionen frem for at få maden fra en ekstern leverandør (hhv. 94 % af vuggestuerne, 91 % af de integrerede institutioner og 71 % af børnehaverne). Der blev generelt udtrykt stor tilfredshed med madordningerne blandt institutionerne med intern madordning. Langt hovedparten af respondenterne opfattede både ledelse, pædagoger, køkkenpersonale, forældre og børn som værende tilfredse eller meget tilfredse med madordningen (92 % - 97 %). Billedet var mere blandet i relation til de eksterne madordninger (34 % - 64 % tilfredse eller meget tilfredse;. køkkenpersonale ikke medtaget). Med hensyn til i hvor høj grad måltiderne opfylder de ernæringsmæssige anbefalinger viste resultaterne, at de fleste af daginstitutionerne opfyldte mindst to tredjedele af anbefalingerne (81 % med 22 point eller flere). Langt de fleste institutioner angav da også, at de anvendte adskillige ernæringsmæssige anbefalinger i relation til planlægningen af deres menuplan. Dog blev kun lidt over en tredjedel af institutionerne (36 %) vurderet til at opfylde alle eller stort set alle anbefalinger (26 point eller flere). Lidt bedre til at opfylde anbefalingerne var de daginstitutioner, der planlagde frokostmenuerne for en uge af gangen (39 %) i forhold til de institutioner, der planlagde fra dag til dag (17 %). Opsummerende viste resultaterne, at mange daginstitutioner har svært ved at opfylde alle Fødevarestyrelsens anbefalinger for det fælles frokostmåltid. Dette gælder især anbefalingerne i relation til fødevaregrupperne ”kød, kødpålæg og æg” (især kvaliteten), ”fedtstoffer” (både hyppighed og kvalitet) og ”ost” (både hyppighed og kvalitet). Dette betyder, at børnene i mange tilfælde får tilbudt mere mættet fedt end anbefalet. Fokus bør være på, at anvende produkter med en høj andel af umættet fedt frem for mættet fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt.
Original languageEnglish
Place of PublicationSøborg
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages63
ISBN (Print)978-87-92158-99-4
Commissioning bodyDanish Veterinary and Food Administration
Publication statusPublished - 2011

Cite this