Europæiske erfaringer med danske briller

Christian Koch

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Abstract

Overalt i verden er der bevægelse i Offentlig Private Partnerskaber. Lande som Storbritannien, Holland og Italien er nået langt både med hensyn til antal projekter og disses levetid og med hensyn til at etablere den offentlige reguleringsramme for OPP-projekter. I disse lande har en række internationalt opererende rådgivere og entreprenører udviklet erfaringer, mens en række andre lande er i en pilotfase, hvor de første projekter og den offentlige ramme først er etableret for nylig. I dette kapitel fokuseres der på en del af de europæiske erfaringer, idet der gives nogle eksempler på projekter, som kan bidrage til udviklingen i Danmark. Der er stor variation i, hvad OPP er i praksis i Europa. Det gælder både forhold som finansiering, ejerformer, driftsarrangementer,services inddraget og arkitektur, og der er således meget erfaringsmateriale til rådighed, som formentlig kan bidrage til at belyse mange aktuelle behov i den danske udvikling. Der er i kapitlet særligt fokus på små partnerskaber, der defineres ved, at de ligger under 100 mio. kr. i anlægssum – dels set som enkeltprojekter og dels set som grupper (bundter). Tanken med dette fokus er, at nogle af de barrierer, der aktuelt opleves for OPP i Danmark, kan bearbejdes ved at inddrage udenlandske erfaringer.
Original languageDanish
Title of host publicationDet er så yndigt at følges ad : Offentlige Private Partnerskaber -En debat- og metodebog
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherBørsens Forlag A/S
Publication date2006
Edition1
Pages182-199
Publication statusPublished - 2006

Cite this