Et komparativt studie af Islands og Grønlands position i forhold til udviklingen af krydstogtsturisme i Arktis

Kåre Hendriksen, Anna Karlsdorttir

  Research output: Book/ReportReport

  827 Downloads (Pure)

  Abstract

  Projektet har karakter af et pilotprojekt, der dels bygger på litteraturstudier dels selvstændigt har indsamlet data i de berørte lokalsamfund. Målet er at udvikle og afprøve dataindsamlings og -bearbejdningsmetoder, og samtidig bidrage med ny viden i forhold til Island og Østgrønland og rutenettet herimellem, samt i et vist omfang også i forhold til Sydgrønland. Oprindelig var det ikke intentionen at inddrage krydstogtsturismens positive og/eller negative betydning for de sydgrønlandske destinationer, men efter ønske fra Greenland Tourism er det i mindre omfang søgt belyst.
  Original languageDanish
  PublisherInstitut for Produktion og Ledelse, DTU
  Number of pages112
  ISBN (Print)87-91035-43-0
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this