Et år med de grønne guider: Delevaluering af Grøn Guide ordningen

Jeppe Læssøe, Grete Korremann

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  Grønne guider er miljøvejledere ansat af lokale organiseringer til at fremme folkeoplysning om mulighederne for at leve mere miljørigtigt. Den Grønne Fond yder 3-årige løntilskud til guiderne. Rapporten omhandler startåret for de 29 første grønne guider. Den giver et overblik over, hvordan det er gået med ordningen organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Det sker på baggrund af en undersøgelse af 4 cases, udfra 2 spørgeskemaundersøgelser, ud fra observationer på guidernes efteruddannelses-kurser, samt ud fra analyse af guiderne logbøger på det interne EDB-netværk. Generelt konkluderes det, at det er for tidligt at vurdere ordningens effekter, men at ordningen i det første år er kommet godt i gang, og som sådan ikke anfægter de opstillede målsætninger. Ud fra guidernes foreløbige erfaringer fremhæves både potentialer og mulige problemer som den fortsatte følgeforskning og evaluering må behandle.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherDen Grønne Fond c/o Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen
  Number of pages157
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this