Erfaringsopsamling af vandforsyningers læring i relation til Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, monitering ogforureningssituationer: Fra kontrol til styring – risikovurdering i vandforsyningen

Charlotte B. Corfitzen, Sarah Christine Boesgaard Christensen, Hans-Jørgen Albrechtsen, Pia Jacobsen, Finn Mollerup, Søren Lind, Ann‐Katrin Pedersen, Jørn‐Ole Andreasen, Erling Nissen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  381 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dansk vandforsyning distribuerer drikkevand uden desinfektionsmidler, og der er derfor ingen eller få hygiejniske barrierer mellem boring og forbruger. Monitering af drikkevandskvalitet bliver således essentiel. Historisk set bygger kvalitetssikring af vandforsyningsprocesser i langt højere grad på kontrol ‐ det vil sige en måling af, om det leverede vand var i orden ‐ end på styring, hvor der kan ageres ved ændring af vandkvaliteten så rettidigt, at distribution af forringet vandkvalitet hindres. Fra kontrol til styring ‐ Risikovurdering i vandforsyningen (RiskStyr‐VF) har været et 4‐årigt innovationsprojekt (2011‐2014) under det strategiske partnerskab ’Vand i Byer’ (www.vandibyer.dk). Projektets overordnede formål har været at udvikle og implementere risikostyring som en del af klimatilpasning i vandforsyningen. Risikostyring tager udgangspunkt i definering af forbedrede styringsmuligheder og moniteringsstrategier for vandforsyninger samt kvalitetssikrings‐ og ledelsessystemer til sikring af vandets kvalitet, når det leveres til forbrugeren. Projektet har således taget endnu et skridt fra bagudrettet kontrol mod pro‐aktiv styring af risici i forbindelse med levering af rent drikkevand.
  Original languageDanish
  PublisherVand i Byer
  Number of pages31
  Publication statusPublished - 2015

  Cite this