Er dansk vildtkødproduktion miljømæssigt bæredygtig?

Research output: Contribution to journalJournal article – Annual report year: 2015Communication

View graph of relations

Konsekvenserne for miljøet af jagt og dansk produktion af vildtkød er ikke tidligere undersøgt. En ny undersøgelse afviser at vildtkød nødvendigvis er mere bæredygtigt end kød fra husdyr. Produktion af ande- og fasankød er hhv. 19 og 61 gange så miljøbelastende som kylling. Kød fra vildsvin er dobbelt så belastende som svinekød. Produktion af hjortekød kan være lige så belastende som oksekød, eller noget mindre, afhængig af det anvendte skøn for oksekøds belastning. Miljøbelastningen fra vildtkød skyldes de vilde dyrs indtag af føde fra dyrkede marker eller udlagt vildtfoder, samt kørsel forbundet med jægere og jagt. Der kan dog fortsat være gode grunde til at foretrække vildtkød – sundhed, smag eller dyrevelfærd.
Original languageEnglish
JournalSkoven
Issue number6-7
Pages (from-to)264-267
ISSN0106-8539
Publication statusPublished - 2015

ID: 118359182