Environmentally friendly treatment of highly potent pharmaceuticals in hospital wastewater- Mermiss

Karen Klarskov Møller, Niels Møller Jensen, Thomas Møller, Christina Sund, Kim Sundmark, Morten Prühs, Henrik Rasmus Andersen, Gordon Tze Hoong Ooi, Kai Bester, Alice Thoft Langerhuus, Sabine Lindholst, Caroline Kragelund

Research output: Book/ReportReportCommissioned

352 Downloads (Pure)

Abstract

Teknologisk Institut har sammen med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Air Liquide, Krüger Veoilia, Herning Vand, Aarhus Vand og Det Nye Universitetshospital Aarhus gennemført MUDP-projektet ”Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand”, i daglig tale MERMISS. Projektet har til formål at udvikle en teknologi til rensning af lægemiddelstoffer fra hospitalsspildevand og fra centrale renseanlæg baseret på en biofilmløsning.

Den traditionelle metode til rensning af spildevand er baseret på aktivt slam. Metoden er effektiv overfor letnedbrydelige lægemidler, men ineffektiv overfor middelsvære og svært nedbrydelige lægemidler.

Teknologien med biofilm er testet i laboratorieskala og i pilot-skala på dels råspildevand med koncentreret indhold af lægemidler fra en kræftafdeling, dels blandet råspildevand fra et hospital, dels almindeligt råspildevand fra Herning Vand, og dels på udløbsvand fra Viby renseanlæg. Over 95% af den samlede belastning med lægemidler i miljøet kommer i dag fra almindeligt husspildevand, både fra håndkøbsmedicin og fra patienter i ambulant behandling.

Projektet gennemførte således en benchmarking af lægemiddelfjernelse på forskellige typer af spildevand, og kunne på den baggrund demonstrere, at en biofilm-baseret teknologi er langt mere effektiv end den konventionelle aktiv slam behandling, som bruges i dag. Bl.a. viser projektet, at teknologien med fordel kan anvendes til at efterpolere allerede renset spildevand, og at driftsomkostningerne til teknologien er relativt lave.

Resultaterne af projektet er så lovende, at de allerede er anvendt til at starte et nyt MUDP-projekt, MerEff, der tester teknologien til at efterpolere renset spildevand i større skala på Herning Vands renseanlæg.
Original languageEnglish
Place of PublicationKøbenhavn Ø
PublisherDanish Environmental Protection Agency
Number of pages86
ISBN (Electronic)978-87-93614-81-9
Publication statusPublished - 13 Mar 2018
SeriesMiljoeprojekter
Number1988
Volume2018
ISSN0105-3094

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Environmentally friendly treatment of highly potent pharmaceuticals in hospital wastewater- Mermiss'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this