Environmental flows in integrated water resources management: Linking flows, services and values

Louise Korsgaard

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

160 Downloads (Pure)

Abstract

I integreret vandressourceforvaltningen er det en stor udfordring at fordele vandressourcen retfærdigt mellem brugerne. Økonomisk og/eller politisk stærke brugere, såsom landbrug, by-samfund og industri, har udviklet gode metoder til at kvantificere og retfærdiggøre deres behov for vand. Dette er ikke tilfældet for økosystemerne, der er de ”tavse brugere af vand". Denne ph.d.-afhandling har udviklet en metode, hvormed økosystemernes behov for vand kan få en stemme i integreret vandressourceforvaltning. Økosystemer bidrager med mange værdifulde ydelser til mennesker. Dermed er økosystemers vandbehov ikke kun vigtig for opretholdelsen af økosystemerne selv, men også vigtig for menneskers livsvilkår. Økosystemernes ydelser, og dermed allokering af vand til økosystemerne, har derfor en økonomisk værdi. Der findes en lang række økonomiske værdisætningsmetoder, som kan anslå værdien af disse ydelser. I afhandlingen er der udarbejdet en checkliste, der kombinerer økosystem-ydelser med relevante værdisætningsmetoder og eksempelvise økonomiske værdiansættelser. Koblingen mellem økosystemernes vandbehov, ydelser og værdier sker ved brug af det nyudviklede ’Service Provision Index’ (SPI). Med denne tilgang sættes der fokus på de ydelser, økosystemerne bidrager med til mennesker. Det øger sandsynligheden for, at økosystemernes vandbehov kan blive tilgodeset i integreret vandressourceforvaltning. Via MS Excel kan SPI-metoden kobles til en allerede eksisterende vandressource-simulationsmodel, MIKE BASIN, hvorved forskellige vandallokerings-scenarier kan blive evalueret med hensyn til både de økologiske og de økonomiske konsekvenser. Metoden, der er udviklet i afhandlingen, er således et vigtigt beslutningsstøtte-værktøj for integreret vandressourceforvaltning, hvor fordelingen af vandressourcen ofte er et resultat af forhandlinger mellem stærke og svage brugere.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Environment
Number of pages129
Publication statusPublished - Jan 2007

Cite this