Environmental exposure modeling for risk assessment of ionizable organic chemicals

Antonio Franco

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  497 Downloads (Pure)

  Abstract

  Det moderne samfund afhænger af anvendelsen af kemiske stoffer, men nogle stoffer kan være skadelige for mennesker og miljø. EU’s regulering om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) tilskyndede videnskabsfolk til at udvikle og forbedre nuværende risikovurderingsmetoder. Multimedie eksponeringsmodeller har været almindeligt anvendt i ekponeringsvurderingen af kemikalier i miljøet. De pt anvendte eksponeringsmodeller, såsom beskrevet i EU’s tekniske vejledningsdokumenter (TGD) blev udviklet for neutrale kemikalier og anvender antagelser og algoritmer der kun er gyldige for neutrale molekyler, ikke for ioner. Mange pesticider, de fleste lægemidler og omkring 50% af REACH kemikalierne gennemgår ionisering i miljøet. To egenskaper påvirker ioniserbare kemikaliers miljømæssige skæbne og adskiller dem fra neutrale molekyler: 1) den samtidige forekomst af to eller flere kemiske species og 2) ionernes ladning. Formålet med dette PhD projekt var at tage fat på disse to udfordringer for at forbedre miljømæssige ekponeringsmodeller for ioniserbare organiske stoffer. Nye regressionsligninger blev oprettet til estimering af vigtige miljømæssige fordelingskoefficienter for ioniserbare kemikalier: jord-vand fordelingskoefficienten (Kd) og biokoncentrationsfaktoren (BCF). Et nyt sæt formler baseret på den kemiske aktivitet (aktivitets metode) blev opstillet til bestemmelse af fordeling og transport af ioniserbare stoffer. Denne metode angiver de rigtige termodynamiske ligninger til beskrivelse af neutrale og ioniserbare molekylers opførsel i ikke-ideale systemer. På den metode blev en multimedie aktivitetsmodel for ioniserbare stoffer (MAMI) opstillet og testet. MAMI omfatter pH og ionstyrke afhængighed, samt species-specifik beregning af fordelingskoefficienter. Nye regressioner og modeller blev testet og sammenlignet med gældende metoder.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherDepartment of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (DTU)
  Number of pages45
  ISBN (Print)978-87-91855-79-5
  Publication statusPublished - Mar 2010

  Cite this