Environmental assessment of garden waste management

Alessio Boldrin

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

1005 Downloads (Pure)

Abstract

Mængden af indsamlet haveaffald har været jævnt voksende i Danmark i løbet af det sidste årti, og udgør hermed en stigende udfordring for de lokale myndigheder og affaldsfirmaer. På nuværende tidspunkt bliver størstedelen af haveaffaldet behandlet på centraliserede kompostfaciliteter, men både forbrænding og hjemmekompostering er blevet foreslået som alternative muligheder. Formålet med afhandlingen er at give en miljøvurdering af en række forskellige behandlingssystemer for håndtering af haveaffald inklusiv milekompostering, forbrænding og hjemmekompostering. Dette blev gjort ved hjælp af livscyklusvurdering (LCA) foretaget ved brug af EASEWASTE modellen, som redegør for alle relevante miljømæssige aspekter af haveaffaldshåndtering indenfor en tidshorisont på 100 år. Forskellige egenskaber ved haveaffald blev bestemt, bl.a. den månedlige rate, fordelingen af materialefraktioner og den kemiske sammensætning. Også gasemissioner fra udendørs milekompostering blev kvantificeret ved brug af flere forskellige metoder. Det udførte arbejde har vist, at forvaltning af haveaffald (baseret på milekompostering) giver færre potentielle effekter end for andre affaldstyper. Endvidere kan det færdige produkt substituere andre tørvebaserede vækstmedier, hvilket er til fordel for miljøet. Desværre er nogle af de gasemissioner, som forekommer under milekompostering, blandt de største bidragydere til ikke-toksiske påvirkningskategorier: CH4 og N2O til global opvarmning, NH3 til næringssaltbelastning og forsuring. Det kan defor være en fordel at omdirigere en del af affaldet til alternative behandlingsmetoder (forbrænding og hjemmekompostering). Især kan indførelse af forbrænding medføre en væsentlig forbedring af drivshusgasudledningen for haveaffaldshåndtering
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDepartment of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (DTU)
Number of pages74
ISBN (Print)978-87-91855-69-6
Publication statusPublished - Sep 2009

Cite this