Energiforbrug i den eksisterende bygningsmasse

Carsten Rode, Jesper Engelmark

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Den eksisterende bygningsmasse vil i mange år fremover tegne sig for en væsentlig del af energiforbruget til rumopvarmning. Når regeringen i sin energiplan "Energi 21" forudsætter væsentlige reduktioner i energiforbruget, stiller det også store krav til eksisterende bygninger.Bolig- og Byministeriet har sammen med Energistyrelsen taget initiativ til, at der bliver udformet rammeprogrammer, der skal føre til at Energi 21's mål kan efterleves på bygningsområdet. Der udarbejdes tre rammeprogrammer: Ét for nye bygninger, der opføres efter det bygningsreglement, der ventes i år 2005; ét for byggeriet frem til år 2030; og endelig et program for området, den eksisterende bygningsmasse, som beskrives i denne artikel.Med rammeprogrammerne planlægges aktiviteter indenfor forskning, udvikling, forsøg og demonstration samt formidling. I første omgang vil rammeprogrammerne blive brugt som baggrundsmateriale i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger til Energi-forsknings-programmet, EFP 99, med frist den 1. september i år. Siden hen vil rammeprogrammerne blive brugt ved planlægning af de implicerede ministeriers yderligere aktiviteter på området, fx i forbindelse med Energistyrelsens UVE-aktiviteter (vedvarende energi) og CO2-midler, Bolig- og Byministeriets forsøgsordninger og Projekt Hus samt ved by-fornyelses-aktiviteter.
  Original languageDanish
  JournalVVS
  Volume34
  Issue number10
  Pages (from-to)16-20
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this