En guide til hajer og rokker i danske og tilstødende farvande

Translated title of the contribution: A guide to sharks and skates in Danish and adjacent waters

Research output: Book/ReportReportCommissioned

40 Downloads (Pure)

Abstract

Hajer og rokker (tilhører bruskfiskene) er fisk, der kan blive gamle, som kønsmodner i en sen alder og sædvanligvis føder få unger. Dette gør dem særligt sårbare over for fiskeri og andre menneskeskabte påvirkninger. Det er derfor vigtigt, at bruskfiskbestandene overvåges, og at de artsbestemmes korrekt ved landing for at sikre en bæredygtig udnyttelse.

Guiden til hajer og rokker i danske og tilstødende farvande er udarbejdet for at hjælpe ansatte hos DTU Aqua, fiskere og andre brugere i felten med mere nøjagtig artsgenkendelse af bruskfisk. Tanken er, at guiden kan printes, lamineres og holdes samlet med f.eks. spiralryg eller nøgleringe i siden.

Alt materialet i guiden er baseret på Fiskeatlas fra Københavns Universitet, data fra DTU Aquas sejlads og havneindsamlinger (Rindorf m.fl., 2023), videnskabelige undersøgelser fra Nord- og Vesteuropa (Datras, 2024), feltguides fra Ebert & Dando (2020), Ebert, Dando og Fowler (2021) og Last m.fl. (2016) samt hjemmesider og databaser, herunder sharktrust.org, iucnredlist.org og shark-references.com.

Guiden inkluderer i alt 14 hajarter og 16 rokkearter fra danske og tilstødende farvande, hvoraf nogle er almindeligt forekommende og andre mere sjældne. I Fiskeatlas er der også dokumenteret fangster af marmoreret elrokke (Torpedo marmorata), europæisk pigrokke (Dasyatis pastinaca), sort elrokke (Tetronarce nobiliana), ørnerokke (Myliobatis aquila) og europæisk havengel (Squatina squatina) i Danmark, men disse er ikke inkluderet i denne guide, da de er så sjældne, at fangster er usandsynlige.

Du kan læse mere om de enkelte arter i artstekster på www.fiskeatlas.ku.dk eller om deres generelle bevaringsstatus på www.iucnredlist.org. Alle anvendte kilder er angivet i litteraturlisten bagerst i guiden.
Translated title of the contributionA guide to sharks and skates in Danish and adjacent waters
Original languageDanish
PublisherDTU Aqua
Number of pages86
ISBN (Electronic)978-87-7481-389-7
DOIs
Publication statusPublished - 2024
SeriesDTU Aqua-rapport
Number453-2024
ISSN1395-8216

Cite this