En cykelnation med for lidt viden om cyklistulykker

Research output: Contribution to journalJournal article – Annual report year: 2018Communication

View graph of relations

Utallige kampagner er rettet mod cyklisternes adfærd, og når en cyklist kører galt, er det let at tænke, at det skyldes uansvarlig og distraheret kørsel. Men faktisk ved vi i dagmeget lidt om årsagen. Skal det lykkes at forbedre cyklistsikkerheden, kræver det derfor, at vi øger vores viden om, hvorfor cyklister kører galt. Og det kræver, at vi får kendskab til alle landets cykelulykker. Trafikulykker koster samfundet mange penge, og særligt de ”bløde trafikanter” som cyklister kommer ofte slemt til skade og bidrager til et samfundsøkonomisk tab i form af forringet livskvalitet, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter i sygehusvæsenet og efterbehandling. Derfor er sikkerhed afgørende og et vigtigt fokusområde.
Alene i 2017 var der ifølge den officielle nationale ulykkesstatistik registreret 502 dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i trafikulykker. I virkeligheden er antallet af tilskadekomne cyklister langt større. Der er nemlig mange ulykker med cykler, som vi ikke kender til –detsåkaldte mørketal. Mørketallet er de ulykker, som ikke bliver registreret hos Politiet. Man estimerer, at kun 10 % af cykelulykkerne findes i den officielle statistik.Det til trods for, at Færdselssikkerhedskommissionen siden 1968 har lagt vægt på, at der gøres en indsats for at få viden om alle trafikulykker. Når vi nu ved så lidt om, hvorfor cyklisterne kører galt, kan man diskutere, om det er muligt at lave en kvalificeret og målrettet indsats, der øgertrafiksikkerheden for cyklisterne? For kan vi overhovedet foretage en tilstrækkelig kvalificeret prioritering af indsatserne, når datagrundlaget indeholder så lille en andel af de ulykker der rent faktisk sker?
Original languageDanish
JournalAltinget.dk
Number of pages2
Publication statusPublished - 2018

Download statistics

No data available

ID: 163241609